19-creative-brochure-design

Các kinh nghiệm trong thiết kế in ấn catalogue

Các kinh nghiệm trong thiết kế in ấn catalogue mà các thiết kế cần chú ý khi tiến hành thiết kế catalogue cho khách hàng.

Phải thống nhất với khách hàng về quy cách sản phẩm catalogue như: kích thước catalogue, mẫu giấy in ấn, gia công thành phẩm…

Những nội dung cần thiết cho việc thiết kế catalogue: Khách hàng chuẩn bị gì cho những thông tin đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của họ muốn đặt trên catalogue, hình ảnh như thế, logo công ty, slogan công ty, có yêu cầu màu sắc nào trên bản thiết kế hay không. Đối với thiết kế thì chuẩn bị những gì, thông tin đối với sản phẩm hoặc dịch vụ có biên tập lại hay không, hình ảnh do khách hàng cung cấp hay là cung cấp cho khách hàng, ảnh có đúng quy cách chuẩn màu, nếu không đúng thì phải tư vấn các quy cách cho khách hàng.

19-creative-brochure-design

Hình ảnh là phần rất quan trọng của catalogue, hình ảnh có thể đến hàng trăm hoặc hàng nghìn ảnh đối với những catalogue hàng trăm trang, chúng ta phải chú trọng đến việc xử lý dữ liệu, xử lý hình ảnh, quản lý hình ảnh hiệu quả để hoàn thiện sản phẩm trong thời gian ngắn nhất.

Thống nhất thời gian duyệt Maquete và sẽ chốt thời gian thiết kế với khách hàng.

SONY DSC

Phải phối hợp và tận dụng hết sức mạnh của các phẩn mềm thiết kế để hỗ trợ tốt cho công việc, như xử lý hình ảnh thì dùng Photoshop, tạo nền và các hiệu ứng đặc biệt, vẽ trang trí đồ hoạ thì dùng Illustrator hoặc Corel. Sau khi đã xong hết các dữ liệu thì dùng phần mềm dàn trang xây dựng bố cục và lắp ghép các nội dung thông tin, hình ảnh lại thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và nâng cao hiệu quả trong công việc.

Sưu tẩm