Photorealistic-Logo-Mock-Ups-3A

Playing CardsMoc-kups

Playing CardsMoc-kups

DOWLOAD HERE

Playing Cards design Playing Cards design Playing Cards design

4 PSD files Realistic Mockups
Esolution 2500×1660px / 300 dpi quality
Editable via smart object

Foil Stamping / unlimited foil colors
Easy and fast editing via smart objects

DOWLOAD HERE

——————————————————————————————————————-

Thiết kế logo | Logo design | Thiết kế logo công ty | Thiết kế logo tại Hồ Chí Minh

logo-muckup-07-thietkelogo

9 Photorealistic Logo Mock-Ups

Photorealistic Logo Mock-Ups

9 Logo muck-ups Different images

Editable via smart object
2000×1333 px / 300dpi / Layered

DOWNLOAD IT

Thiet ke logo- logo design Thiet ke logo- logo design Thiet ke logo- logo design Thiet ke logo- logo design Thiet ke logo- logo design Thiet ke logo- logo design Thiet ke logo- logo design

 

Photorealistic Logo Mock-Ups

All they have been created with Smart Objects to make their use easier.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

9 Different images
Editable via smart object
2000×1333 px / 300dpi / Layered

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Easy to place your designs using smart objects,
Double-click the Smart Layer, copy & paste your artwork, save and you’re done!

 

DOWNLOAD IT

 

 

Tablet

Tablet Mock-Up

Tablet-02

Tablet-08

 

Present your app or responsive website in a casual environment with this picture based mock-up. Change the screen image for your own design using the smart layer and you’re good to go.

Format: Layered PSD
Smart Objects: Yes
Dimensions: 2000×1300 px
Minimum Photoshop Version: CS4

Download PSD here

Stecth-muckup-free

Sketchbook Mock-Up

Thiết kế mô hình làm sãn cho các designer.
Giải pháp nhanh chóng cho các nhà thiết kế để hình dung nó. Sử dụng Photoshop chức năng đối tượng thông minh, bạn chỉ có thể chuyển đổi thiết kế 2D của bạn vào một 3D thiết kế thực tế trong vài giây.

Stecth-muckup-02

Format: Layered PSD

Smart Objects: Yes 
Dimensions: 1280×853 px
Minimum Photoshop Version: CS4
File Size: 4.5 Mb

Download PSD here

iMac Template -1

Desk iMac Muck-up

iMac Template

Tôi rất vui khi chia sẻ với bạn một bộ 1 mẫu PSD có chứa mock-up của một iMac, Màn hình có thể chỉnh sửa các tập tin PSD, và được hiển thị trong các mẫu như các đối tượng năng động liên kết, tính năng mới tuyệt vời từ Photoshop CS.

Format: Layered PSD
Smart Objects: Yes 
Dimensions: 1920×1080 px
Minimum Photoshop Version: CS4
File Size: 4.5 Mb

Download PSD here

card muck-up 01-b

Business Card Mockup 02

Description & details

We’re delighted to present this elegant business card mock-up ideal to showcase vertical designs. The PSD file includes smart layers to minimize your work.

Format: Layered PSD
Smart Objects: Yes 
Dimensions: 1280×850 px
Minimum Photoshop Version: CS4
File Size: 5 Mb

Download PSD

thiet-ke-card-muckup01

Business Cards MockUp

Description & details

A photorealistic PSD business card mock-up to present your business card design with the unique, tactile feel of letterpress printing. Use the smart layers to place your design and change the business cards side color via adjustment layer.

Format: Layered PSD
Smart Objects: Yes 
Dimensions: 1280×979 px
Minimum Photoshop Version: CS4
Size: 8 Mb

Business Cards MockUp / Download PSD