iMac Template -1

Desk iMac Muck-up

iMac Template

Tôi rất vui khi chia sẻ với bạn một bộ 1 mẫu PSD có chứa mock-up của một iMac, Màn hình có thể chỉnh sửa các tập tin PSD, và được hiển thị trong các mẫu như các đối tượng năng động liên kết, tính năng mới tuyệt vời từ Photoshop CS.

Format: Layered PSD
Smart Objects: Yes 
Dimensions: 1920×1080 px
Minimum Photoshop Version: CS4
File Size: 4.5 Mb

Download PSD here