logo-design-dribbble-9

Một số thiết kế logo đẹp

Các biểu tượng dưới đây là từ nhiều nhà thiết kế logo tài năng trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng những mẫu thiết kế logo này sẽ truyền cảm hứng cho bạn và thiết kế logo của bạn. Chúc các bạn có được thiết kế logo tuyệt vời nhất.

Checklist

logo-design-dribbble-1

Hypercompact

logo-design-dribbble-2

Music Town

logo-design-dribbble-3

Brutal Brands

logo-design-dribbble-4

The Volcano

volcano

Freelance Ain’t Free

logo-design-dribbble-6

Cloud Bed

logo-design-dribbble-8

Dialoggs

logo-design-dribbble-9

Black Cat Lounge

logo-design-dribbble-10

MediaWyse

logo-design-dribbble-11

The Ampersand

Basic RGB

Peace

logo-design-dribbble-13

MISHKA

logo-design-dribbble-14

Jurrasic Wine

logo-design-dribbble-15

Pedalworks

logo-design-dribbble-16

Cardinal

logo-design-dribbble-17

Foxy

logo-design-dribbble-18

John T Law’s: Hike or Die

logo-design-dribbble-19

Monk Design

logo-design-dribbble-20

Spacebound Creative

logo-design-dribbble-21

Rogie

logo-design-dribbble-22

Medium Rare

logo-design-dribbble-23

Skaters Academy

logo-design-dribbble-24

Quad

logo-design-dribbble-25

 

Siêu tầm