design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-5

Nghệ thuật 3D với bút chì

Bằng cách vẽ, xé giấy, dùng ánh sáng thích hợp, các họa sĩ tranh bút chì làm cho bức vẽ sống động như thật. Trước đây có member đã post video về cái này, nay mời mọi người xem một số ảnh.

 

design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-1 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-2 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-3 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-4 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-5 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-6 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-7 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-8 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-9 design-fetish-3d-pencil-drawings-by-fredo-10