thie tke logo infeqa

Khách hàng: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)

Logo, Stationery, Print design, Brand Management

thietkelogo_infea_1

thietkelogo_infeqa

thietkelogo_infea_card

thietkelogo_infea_2

design_branding_brochure_2

design_branding_brochure_1

thietkelogo_infea_folder

thietkelogo_infea_chungchi 

 

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)
Tầng 6, Nhà C1T, 144 Xuân  Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 84-4-37547625 * Fax: 84-4-37547111/37549724 * Email: kdcl@vnu.edu.vn