quang-cao-23-01-2015

Quảng cáo hiển thị và những yếu tố ảnh hưởng

Với sự gia tăng của người sử dụng internet, ngày càng có nhiều người đang dựa vào internet cho các nhu cầu cơ bản bao gồm cảdịch vụ và mua sắm. Trên Mạng hiển thị của Google, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên một tập hợp lớn các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và nội dung video, xuất hiện nhiều trên các trang blog xã hội của Google và các trang xã hội khác.

Việc sử dụng internet giúp doanh nghiệp tiếp cận với lương người dùng lớn  vì lượng khách hàng hiện nay truy cập vào internet rất lớn. Tuy nhiên, để nhắm mục tiêu khách hàng một cách hiệu quả, hãy chọn cài đặt chiến dịch và thêm các phương pháp nhắm mục tiêu vào các nhóm quảng cáo để có thể xác định thời điểm quảng cáo có thể hiển thị trên Mạng hiển thị tốt nhất.

Khá bất ngờ khi theo một báo cáo gần đây từ Google, hơn một nửa số quảng cáo hiển thị kỹ thuật số không thực sự được người tiêu dùng nhìn thấy. Nghiên cứu này dựa trên một khảo sát trong tháng 7 và tháng 10/2014 với dữ liệu từ các nền tảng quảng cáo do Google sở hữu như DoubleClick, cho thấy: 56% quảng cáo hiển thị ấn tượng không thể xem được.

Một quảng cáo hiển thị được coi là có thể xem được khi 50% các điểm ảnh của nó xuất hiện trên màn hình tối thiểu trong một giây. Mặc dù tỷ lệ hiển thị trung bình chỉ là 44%, khả năng hiển thị tốt cho các chiến dịch quảng cáo rất khác nhau, dựa trên những hoàn cảnh khác nhau.

Đặc biệt, có những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ hiển thị của quảng cáo cần chú ý:

- Vị trí. Bạn có thể xem danh sách các vị trí đặt quảng cáo để đo lường hiệu quả. Qua đó:

+ Tăng giá thầu cho các trang có tỷ lệ nhấp chuột (CTR) tốt.

+ Loại trừ các trang tốn nhiều ngân sách nhưng không phù hợp nội dung hoặc có CTR thấp.

mạng hiển thị của Google

- Nội dung. Quảng cáo phải có nội dung an toàn cho gia đình thì mới có thể xuất hiện trên Mạng hiển thị.

- Định dạng quảng cáo và kích thước. Bạn đã tạo banner rất đẹp và hấp dẫn nhưng lại không thấy quảng cáo hiển thị. Điều này có thể do vị trí quảng cáo trên website không hỗ trợ kích cỡ quảng cáo của bạn. Bạn cần xem rõ những kích cỡ cũng như định dạng quảng cáo được hỗ trợ trên Mạng hiển thị. Vì vậy, bạn nên tạo ra nhiều định dạng quảng cáo trong nhóm quảng cáo (văn bản, hình ảnh tĩnh, hình ảnh flash nhiều kích cỡ) hoặc sử dụng công cụ Lập kế hoạch hiển thị.

- Nhà xuất bản. Một số quảng cáo không xuất hiện trên một số trang nhất định vì rơi vào nội dung hạn chế của một số nhà xuất bản. Vì vậy, bạn cần phải tăng vị trí đặt quảng cáo để tăng tỷ lệ hiển thị.