thiet-ke-bao-bi-dep (13)

Thiết kế bao bì, nhãn mác, vỏ hộp

Bao bì thương phẩm của hàng hoá là bao bì chứa đựng hàng hoá và lưu thông cùng với hàng hoá. Bao bì thương phẩm của hàng hoá gồm hai loại: bao bì trực tiếp và bao  bì ngoài:

- Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hoá, tiếp xúc trực tiếp với hàng hoá, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hoá; – Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hoá có bao bì trực tiếp.

Cần phải hiểu các quy định của nhà nước để bao bì được thiết kế tốt: 

- Phải thể hiện những thành phần bên trong sản phẩm đó, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

- Cần phải có thông tin liên hệ đến doanh nghiệp để tạo sự tin tưởng

- Cần có định lượng hàng hóa trên bao bì gồm: khối lượng tịnh, thể tích thực, kích thước thực hay số lượng

- Phải có ngày sản xuất và hạn sử dụng.

- Nêu rõ xuất xứ hàng hóa

- Thể hiện thành phần định lượng của nguyên liệu, phụ gia nếu có

- Phải có hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo quản

- Logo, tên sản phẩm nằm ở 5 mặt của bao bì, kèm theo một câu slogan của sản phẩm.

- Thiết kế vị trí mở bao bì khi sử dụng

- Nhãn hàng hóa phải được gắn trên bao bì. Nếu không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn

thiet-ke-bao-bi-dep (1) thiet-ke-bao-bi-dep (2) thiet-ke-bao-bi-dep (3) thiet-ke-bao-bi-dep (4) thiet-ke-bao-bi-dep (5) thiet-ke-bao-bi-dep (6) thiet-ke-bao-bi-dep (7) thiet-ke-bao-bi-dep (8) thiet-ke-bao-bi-dep (9) thiet-ke-bao-bi-dep (10) thiet-ke-bao-bi-dep (11) thiet-ke-bao-bi-dep (12) thiet-ke-bao-bi-dep (13) thiet-ke-bao-bi-dep (14) thiet-ke-bao-bi-dep (15) thiet-ke-bao-bi-dep (16) thiet-ke-bao-bi-dep (17) thiet-ke-bao-bi-dep (18) thiet-ke-bao-bi-dep (19) thiet-ke-bao-bi-dep (20) thiet-ke-bao-bi-dep (21) thiet-ke-bao-bi-dep (22) thiet-ke-bao-bi-dep (23) thiet-ke-bao-bi-dep (24) thiet-ke-bao-bi-dep (25) thiet-ke-bao-bi-dep (26) thiet-ke-bao-bi-dep (27)

 

Liên hệ để được tư vấn thêm

VietnamStart Design
Tại Hồ Chí Minh   : 580 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú

Hotline               : 098.31.32.036

Điện thoại          : (08) 2245 2808     Fax: (08) 6255 7189

Website             : www.vietnamstart.com

Email                 :  vns@vietnamstart.com