Thiết kế bao bì

Slide background
Slide background

Công Việc Của Chúng Tôi

Thiết Kế Logo Thiết Kế Bao Bì Phát Triển Website Thiết Kế In Ấn
Slide background

THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM

Mẫu thiết kế bao bì sản phẩm đẹp sẽ giúp doanh nghiệp bạn tăng khả năng về thị giác với khách hàng,

tạo ra lợi thế cạnh tranh cáo, mặt khác khẳng định sự chuyên nghiệp sản phẩm của bạn tới khách hàng.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ BAO BÌ SẢN PHẨM

Gửi lần 1: 01 mẫu ý tưởng
Sửa chữa thiết kế: 03 lần trên mẫu được duyệt
Thời gian thực hiện: 03 ngày
Giá: 1.200.000đ